Sieć

30.11.2019

Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

Przechadzając się zaś brzegiem jeziora Galilejskiego ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego rzucających sieć w jezioro: było bowiem rybakami. Mt 4,18

Zaskakuje mnie sama konstrukcja sieci, tyle powiązań. A grecki termin zdradza jeszcze coś innego. Dosłownie znaczy razem we dwóch rzucana. Widocznie wymagała zgrania dwóch osób, by ją prawidłowo zarzucić. Wymagała powiązania umiejętności, zgrania ruchów, rytmu, ćwiczenia.

Jest obrazem więzi, które dojrzewają, pieknieją, pod okiem Jedynego takiego Rybaka, który złowił i Szymona i Andrzeja a także Jakuba i Jana. Teraz i ja mogę stać się i staję się częścią tej sieci powiązań, którą jest Kościół, wspólnota, rodzina, przyjaźnie.

Potrzeba Ciebie do pary…