Rozpoznawać (γινώσκω ginosko)

Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. (Łk 21,30)

ὅταν προβάλωσιν ἤδη βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν.

Łatwo jest oceniać, wydawać opinie i rady… Mędrkować na temat życiowych doświadczeń, powodów tego, czy tamtego stanu rzeczy. Dość łatwo przychodzi rozpoznawać następstwo praw natury lub konsekwencje czynów – choć z tym ostatnim bywa różnie…

A co z rozpoznawaniem Królestwa Bożego? We mnie, w Tobie, w otaczającej nas rzeczywistości… W Słowie, w bliźnich, w znakach zapowiadających jego wypełnienie…

Królestwo Boga jest wśród nas. Ostateczne dopełnienie i objawienie się chwały Króla nastąpi w czasie wyznaczonym przez Ojca.

Tymczasem całe nasze życie jest miejscem rozpoznawania Jego Królestwa, sztuką bycia i życia Nim już tutaj, budowania Go i ogłaszania temu światu…

Pytania na dziś: czy żyję w Królestwie Ojca? Buduję je? Oczekuję? Rozpoznaję? Na ile jest we mnie wrażliwości na Jego znaki…

By nie przegapić najważniejszego… Miłości…

Komentarz