Czas (καιρὸς kairos)

I mówił, że został wypełniony czas i przybliżyło się Królestwo Boga, zmieniajcie myślenie i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1,15)

καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

Zasadniczo w Nowym Testamencie pojawiają się dwa określenia czasu: chronos i kairos. Pierwszy mówi o ciągłości, następstwie, drugi chwyta tę właśnie chwilę. Bardzo mnie wciągają rozważania o czasie z pozycji fizyki kwantowej. Czas ma związek z grawitacją, masą, prędkością. Lecz o wiele bardziej wciąga mnie ta właśnie chwila, która jest mi dana. Jest ona niepowtarzalną okazją, by się zbliżyć do Ewangelii. Bóg wypełnia tę chwilę mojego życia. To znaczy doprowadza ją do pełni tak, że staje się miejscem objawienia, lub też wypełnia sobą tak, że staje się samym Objawieniem.

Niech trwa “bezkres, bezczas” jak śpiewa Anna Maria Jopek na płycie Ukojenie w utworze “Biel”.

3 uwagi do wpisu “Czas (καιρὸς kairos)

  1. słowo kairos oznacza „czas, w który wchodzi Bóg, czyniąc historię ludzką historią zbawienia”. Dziś właśnie Jezus daje nam tę dobrą nowinę, że z Nim czas się staje pełen miłości, zbawienia, łaski. Z Nim jest zawsze kairos, bo On jest dla nas czułością, bliskością i mocą Ojca. Tylko przyjmując dar pełni czasu, możemy z odwagą powierzyć Jezusowi nasze dziś i jutro, jak uczynili to Piotr i Andrzej oraz Jakub i Jan.

    Jezu, pozwól mi na nowo doświadczyć, że czas przeżyty z Tobą ma inny sens, wartość, wymiar, że nie umyka bezpowrotnie, lecz staje się moim spełnieniem.

Komentarz