Krzyż (σταυρός stauros)

Obok Krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. (J 19,25)

εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

Stat crux dum volvitur orbis [łac. “świat przemija, a Krzyż trwa”], takie tłumaczenie, dewizy zakonu kartuzów, znajdujemy w encyklopedii PWN. A to zdanie usłyszałem kiedyś od ks. Kazimierza, administratora naszego vloga, i dziś chciałbym mu za nie podziękować. Jak jest ważne stanąć we właściwym miejscu. A jest nim bliskość Krzyża. Jezus wprost dał się przybić do Krzyża. Jego Matka stanęła tuż pod Krzyżem, najbliżej jak się dało. Podobnie zrobił umiłowany uczeń Jezusa i Jego przyjaciele. To na Krzyżu, i w jego bliskości, dzieją się najważniejsze sprawy życia i wieczności. Pójdźmy z Matką Najświętszą pod Krzyż, pokonując nasz strach i chęć zwodniczej ucieczki.

Komentarz