Spadać (πίπτω piptō)

Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. (Łk 10,18)

εἶπεν δὲ αὐτοῖς ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.

Lepiej by pasowało słowo “zdetronizowany”, choć nigdy na wyniosłym tronie (Iz 6,1) nie zasiadł. Apokalipsa powie mocniej: “został strącony” (Ap 12,10), po walce z Archaniołem Michałem.

Dobra Nowina, którą słuchasz, rozważasz, świadczysz o Niej, detronizuje twoje iluzje, strąca z firmamentu twojego codziennego nieba wszelkie demony lęku, pychy. A jednocześnie objawia się twoje imię zapisane w Niebie, w Sercu Boga.

Nadejdzie na obłokach…

Komentarz