Dodać (προστίθημι prostithēmi)

Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. (Łk 17,5)

καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ πρόσθες ἡμῖν πίστιν.

Jak wygląda matematyka wiary, skoro proszą o dodanie? Co ma się powiększyć?

Odpowiedź znowu zaskakuje, gdyż Pan mówi o “biologii” wiary. Ona jest jak siła życia, ukryta w ziarenku gorczycy, która kiełkuje i pnie się ku słońcu.

Komentarz