Odczytywać (ἀναγινώσκω anaginōskō)

Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? (Łk 10,26)

ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται πῶς ἀναγινώσκεις;

Dziś samo Słowo pyta o jakość mojego czytania. Kim dla ciebie Jestem?

I podpowiada: Czytaj Mnie z miłością. Czytaj oczami widzialne, a duszą niewidzialne. Czytaj umysłem niepojęte, a wiarą możliwe. Czytaj sercem już pokochane, aby kochać więcej. Czytaj w niemocy, aby nie zobojętnieć na ból.

Z nocnych adoracji

Komentarz