Dziewięciu (ἐννέα ennea)

Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? (Łk 17,17)

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;

To dziwny moment w Ewangelii, bo z jednej strony dziesięciu uzdrowionych i jeden dziękuje (greckie eucharisteó). Co ciekawe, to jedyny taki fragment we wszystkich Ewangeliach, w którym uzdrowiony dziękuje samemu Jezusowi. Przy okazji innych cudów ludzie są osłupieni, albo zachwyceni, wpadają w zachwyt Bogiem, zapominając o czysto ludzkim odruchu: nie dziękują Temu, który jest bezpośrednią przyczyną uzdrowienia.

Dziesięciu uwierzyło Jezusowi, na Jego słowo udali się w drogę i zostali oczyszczeni. Moc zbawczą ma tylko wiara Samarytanina, bo prowadzi go do spotkania z Jezusem. Wydaje się, że wezwanie Chrystusa “idź!” odnosi się do dawania świadectwa, do szukania pozostałych “dziewięciu”.

Komentarz