Pośród was (entos hymin)

W dzisiejszym Słowie Pan Jezus ukazuje nam prawdziwego Twórcę Królestwa Bożego. Na pytanie, kiedyż to Ono nastąpi, nasz Pan odpowiada, że w sumie to już jest pośród nas (entos hymin). Przestrzega natomiast przed uganianiem się za tymi, którzy je obiecują. Bóg działa wewnątrz i nie ma ograniczeń. św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz 14,17). Kościół daje trzy znaki tego, że znajdujemy się w zasięgu działania Boskiego Królestwa. Jednocześnie cały czas wzywamy przyjścia Króla w pełni. W takim wypadku sprawiedliwość, pokój i możliwość działania Ducha Świętego stają się także przedmiotem naszej troski. Jednocześnie także wszystkie te symptomy są jakby niezauważalnie oczywiste. Są jak powietrze, albo cisza. Niech dziś dobry Bóg da nam bystry wzrok, abyśmy umieli dostrzegać Jego pośród nas.

Komentarz