Dach (στέγη stege)

I rozsądziwszy setnik mówił: Panie, nie jestem godzien, abyś pod dach mój wszedł, ale jednym powiedz słowem i będzie uzdrowiony sługa mój. (Mt 8,8)

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς, ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.

et respondens centurio ait Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum sed tantum dic verbo et sanabitur puer meus.

Dach jest synonimem bezpieczeństwa, schronienia. Zaprosić pod dach oznacza wprowadzić znajomego, przyjaciela lub obcego do swojego domu.

Jezus wejdzie do domu setnika poprzez swoje Słowo. Ono wniesie tam uzdrowienie. Ono uzdrawia z paraliżu, gorączki, ślepoty. Przywraca do ciszy, adoracji, utrwala pokój.

http://www.pixabay.com

Komentarz