Nie mniemać (μή νομίζω mē nomidzō)

Nie rozprawiajcie, że przyszedłem rozwiązać Prawo lub Proroków; nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. (Mt 5,17)

μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

Za chwilę Pan zacznie na nowo czytać Prawo i Proroków. I od razu czyta nasze sposoby myślenia, rozprawiania. Jeśli mówi “nie rozprawiajcie”, to nie znaczy, że trzeba przestać myśleć. To “nie” oznacza, że po drugiej stronie jest “tak” dla Słowa Bożego. Dlatego na końcu tej niedzielnej perykopy usłyszymy: Niech wasz logos będzie “tak, tak i nie, nie”.

Jezus nie jest wywrotowcem, wichrzycielem, rewolucjonistą, by miał czynić bezprawie. On jedyny może wypełnić Duchem i miłością każdą jotę i kreskę, gdyż Jego Boska Ręka prowadziła ludzką, gdy Tora powstawała, gdy Prorocy nasłuchiwali.

Komentarz