Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Zostawić (ἀφίημι afiēmi)

I zostawiwszy ich, znowu wsiadłszy do łodzi odpłynął na drugi brzeg. (Mk 8,13)

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.

Zostawił ich z własnymi frustracjami. Chcieli zapanować nad Mocą Bożą, prowokując do czynienia znaków na zamówienie. Pan Jezus nie jest “cudo-twórcą” na pstryknięcie palcami. Nie daje Sobą manipulować. Modlitwa pogańska polega na tym, aby bóstwo się dostosowało do ludzkich planów, ono ma się zmienić. W modlitwie chrześcijańskiej jest odwrotnie. To ja mam się nawrócić. Modlitwa prośby, uwielbienia, przebłagania, to pierwszy sposób nawrócenia.

Jezus Sam stanie się znakiem, gdy powstanie z grobu. Gdyż obiecał, że nas nie zostawi sierotami.

Komentarz

%d