W owym czasie (ἐν ἐκείναις ἡμέραις en ekeinais hēmerais)

W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do Siebie uczniów i rzekł im: Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. (Mk 8,1-2)

ν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν.

W owym czasie… Te słowa wprowadzają nas w środek tłumu, który słucha zapamiętale nauki Jezusa. W owym czasie On głosi Słowo; w owym czasie słuchacze pozostali bez jedzenia; w owym czasie Jezus się o nich zatroszczył; w owym czasie odmówił dziękczynienie, rozmnożył, rozdał, nakarmił.
W owym czasie oznacza w czasie właściwym, wtedy, kiedy potrzeba, kiedy Bóg działa, a człowiek doświadcza Jego opieki.
Każda chwila życia potencjalnie jest owym czasem słuchania, spotkania i działania Boga w moim życiu. Apostoł Paweł też tak to widział: “Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2). Kiedy Bóg stał się człowiekiem, wszystko jest owym czasem spotkania i łaski.

Komentarz