Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Przechodzić (διέρχομαι dierchomai)

I wyszedłszy przechodził Jerycho. (Łk 19,1)

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.

Et ingressus perambulabat Iericho.

Droga Jezusa do Ojca prowadzi przez najstarsze miasto świata. Jednak nie podziwia budowli, nie zwiedza zabytków, lecz Jego oczy wypatrują każdego, kto pragnie przyjąć Jego miłosierdzie. Słychać Jego kroki, z zakrętów ulic wyłania się Jego postać z charakterystycznym sposobem chodzenia. Zacheusz uczy się Go rozpoznawać, siedząc wśród konarów sykomory. Przychodzi moment spotkania, wymiana spojrzeń, wezwanie po imieniu.

Codziennie Pan przechodzi pośród naszej codzienności. Czasem niezauważony, pozdrowiony w przelocie. A On pragnie się zatrzymać w ostatnim przystanku do Jerozolimy w moim domu. Ulica Zacheusza, Aleja Miłosierdzia, Ulica Sykomory i Pośpiechu, Spojrzenia, Dom Zbawienia. Nasłuchuję Jego kroków.

http://www.pexels.com

Komentarz

%d