Przynosić zysk/zwiększać (προσεργάζομαι prosergazomai)

Przyszedł więc pierwszy i powiedział: «Panie, twoja mina przyniosła dziesięć min zysku». (Łk 19,16)

παρεγε̇νετο δε ο πρω̇τος λε̇γων κυ̇ριε η μνα σου προσειργα̇σατο δε̇κα μνας.

venit autem primus dicens domine mna tua decem mnas adquisivit.

Wszystko, co potrzebne z mojej strony, to odpowiedzieć na to, co już otrzymałem.

http://www.pixabay.com

Komentarz