Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Okup (λύτρον lytron)

Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać Swoje życie jako okup za wielu. (Mt 20,28)

ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

W słowniku Stronga można znaleźć definicję tego terminu: pieniądze za wyzwolenie niewolników, cena okupu; ofiara, przez którą dokonuje się pokuta. W Starym Testamencie pojawia się w związku z wykroczeniami przeciw życiu, spisem ludności, wykupieniem pierworodnych albo ziemi należącej do rodziny. Osoba dokonująca wykupu, Go’el, to najbliższy członek rodziny, który mógł wykupić własność krewnego, poślubić jego wdowę, dokonać pomsty za krzywdę doznaną przez rodzinę.

Jezus, jako Goel – Odkupiciel, wykupił mnie z mojego grzechu, a jako okup nie dał niczego innego jak tylko Swoją Krew. Przez to pokazał, że jestem dla Niego kimś bliskim, Jego krewnym, przez Jego Krew.

Komentarz

%d