Strzec się (προσέχω prosechō)

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w Niebie. (Mt 6,1)

Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑµῶν µὴ ποιεῖν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ µήγε, µισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑµῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Adtendite ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus ut videamini ab eis alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in caelis est.

Piąty rozdział Mateusza to Nowe Prawo, nowa Tora, Tora chrześcijan. Szósty rozdział pokazuje prawdziwy kult chrześcijański i to, co tak naprawdę wyróżnia chrześcijan – uczniowie angażują się w relację z Bogiem, którego nazywają Ojcem. “Takich czcicieli chce mieć Ojciec”. Uczynki pobożne (dosł. sprawiedliwe) mogą być widziane przez ludzi, bo przecież Sam Jezus powiedział “tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie“. To, co ma pozostawać w ukryciu, to moja chwała – ludzie patrząc na uczynki, mają dostrzegać Chwałę Ojca.

Komentarz