Nawrócić się (μετάνοια metanoia)

Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. (Łk 5,32)

οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

Już dosyć dobrze zadomowiło się w naszym języku słowo metanoia, używane na oznaczenie przemiany, czyli nawrócenia. Dosłownie oznacza ono zmianę sposobu myślenia i wartościowania. Takiej zmiany doznał Lewi (dosł. dołączony), czyli Mateusz. Zostawił szmal i poszedł za Jezusem w siną dal. Odwrócił się plecami do stolika z arkuszami kwot wydartych ludziom podatków i poszedł z Jezusem, by dać ludziom coś od siebie i napisać Ewangelię, dobrą nowinę.
Nawrócenie Mateusza było jednocześnie jego powołaniem. Tak jest zawsze. Nawrócenie jest odpowiedzią na Słowo, które woła do ciekawszego życia.

Komentarz