Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Uradować się (χαίρω chairō)

Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. (J 20,20)

ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.

Spełniło się słowo z Wieczernika: Znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.

Jego radość staje się naszą, moją radością. Patrz na Jezusa tak długo, aż wzbierze w tobie fala radości. Jest wiele rzeczy, których widok zasmuca. Trzeba od nich odwrócić wzrok, aby zobaczyć je Oczami Jezusa, w Jego Świetle.

Komentarz

%d