Ewangelia (εὐαγγέλιον euangelion)

Jezus rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15)

καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.

Ewangelia – gr. “euangelion”, dosłownie “dobra nowina” – ma swoje serce, którym jest kerygmat z dwoma przedsionkami: Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa. Sam Jezus jest Ewangelią; są nią Jego Słowa, czyny i zbawienie, które wchodzi w nasze życie już z wypowiedzeniem z miłością jednego słowa, którym jest Imię Jezus! W tym “zawirusowanym” świecie słowa Piotra są godne uwagi:

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. (Dz 4,19)

Dobrze Piotrze powiedziałeś. I w moich uszach brzmią słowa dzisiejszej Ewangelii:

Jezus rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15)

Stąd “frunę” do Ciebie, na WhatsAppie, aby to zrobić!

Miej odwagę i Ty proponować swoim “Kontaktom”, codzienną porcję Słowa Bożego.

Komentarz