Z tobą (σύν σοί syn soi)

Mówi im Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Mówią mu: Idziemy i my z Tobą. (J 21,3)

λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ· ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί.

Piotr nawet nie zaprasza, ale oznajmia. Zostawia przestrzeń wolności. Kto chce może się dołączyć. Cenna jest ta jego inicjatywa, pomysł. Bardzo takich ludzi potrzebujemy, by wyrwać się z marazmu, narzekania, biadolenia.

Idziemy z tobą Piotrze. Nawet jeśli nic nie złowił, to jednak jest sens być razem również w niepowodzeniu. Za chwilę, o poranku, razem z Tobą rozpoznamy Pana na brzegu, na progu nowego dnia.

Komentarz