Wiedzieć (εἴδω eidō)

Sam bowiem wiedział, co miał czynić. (J 6,6)

αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.

Ta wiedza przynosi pokój na wszystkie próby, doświadczenia, które przerastają nasze możliwości. Zawsze czegoś może zabraknąć. Chleba, czasu, pieniędzy, miłości, wrażliwości. Lecz Jezus wie dokąd to zmierza. Gdy Łazarz umierał, wiedział, że ta choroba nie wiedzie ku śmierci. Wiedział, co kryje się w człowieku i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku.

Sekretem tej wiedzy jest bezgraniczna miłość.

Komentarz