Przekonać (ἐλέγχω elegchō)

I Przychodzący Ów przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie. (J 16,8)

καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·

Jedynym argumentem przekonania jest prawda. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Czasownik ἐλέγχω – elencho oznacza m.in. uznawać za winnego, dowodzić błędu, odpierać argumenty, obnażyć, krytykować, strofować.

Cała ta dynamika działanie Ducha Świętego ma jasny cel – uwolnić serce ucznia będącego w świecie od kłamstwa grzechu; nie tylko od grzechu kłamstwa. W grzechu jest sączący się jad, który zatruwa myśli. Tym jadem jest oskarżanie Boga o kłamstwo.

Duch Święty przekonuje nie poprzez utarczki słowne, ekwilibrystykę wypowiedzi, lecz przez światło Prawdy.

Komentarz