Pierwszy (πρῶτος prōtos)

Zaś dwunastu apostołów imiona są te: pierwszy Szymon zwany Piotr. (Mt 10,2)

τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος…

Po grecku brzmi trochę jak gra słów: “protos” – “petros”. Ale nie Piotr sam sobie bierze to pierwszeństwo. Jest mu dane darmo. Bo gdy chciał je wziąć sam pod Cezareą Filipową, stał się zawadą, “skandalem”. Dlatego został napomniany i wrócił na swoje miejsce, które dał mu Pan przy Sobie.

Pierwszeństwo w Kościele przeradza się w służbę, o ile zostało dane od Boga. Jeśli zaś nie, staje się tyranią, generuje układy, wikła w mrok, zajmuje się strefą swojego komfortu.

Gdziekolwiek Bóg postawił cię na pierwszym miejscu tam masz szansę stać się darem.

Komentarz