Pokrzepić (ἀναπαύω anapauō)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

Dosłownie pojawia się tu znane nam słowo z muzyki: “pauza”. Pauza w muzyce jest chwilą ciszy, aby mógł wybrzmieć do końca akord, aby zatrzymać chwilę.

Jezus chce mi dać swoją ciszę, swoje wytchnienie, zrobić mi pauzę, tzn. zatrzymać mnie przy Sobie, przy Jego Sercu. Jest szansa, że usłyszę Jego rytm, rozpoznam Jezusowe metrum – miarę miłości.

Jest taka teoria, a może i sprawdzona praktyka, że gdy osoby są blisko siebie i bliskie sobie to zaczyna im się ustalać jednakowy puls serca. Swoista syntonia. Niech moje serce zrówna się z Sercem Jezusa. JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA…

Komentarz