Dzisiaj (σήμερον sēmeron)

Zaczął zaś mówić do nich: że dziś wypełniło się Pismo, które w uszach waszych. (Łk 4,21)

ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

św. Łukasz 4 razy używa słowa “dziś”, za każdym razem wprowadza w tajemnicę zbawienia:

1. Dziś narodził się dla was w mieście Dawida Mesjasz…

2. Dziś wypełniły się słowa…

3. Zacheuszu, dziś muszę się spotkać w twoim domu…

4. Dziś ze Mną będziesz w raju…

Każde dziś nie odkłada spraw na jutro, na zaraz. Zaprasza, by przyjąć całym sobą radość zbawienia, dar spotkania, bycia razem, bez oddzielenia, bez oczekiwania.

Komentarz