Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

O Autorach

s. Dorota Chwiła FMA — salezjanka, doktorantka Szkoły Doktorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (nauki biblijne). Interesuje się Ewangelią Janową, językami biblijnymi, literaturą targumiczną. Zaangażowana również w pracę z dziećmi i młodzieżą w Oratorium-Centrum Młodzieżowym Sióstr Salezjanek w Lublinie.

ks. Marcin Krzysztoszek SAC – pallotyn, pracujący w parafii św. Wincentego Pallottiego w Kielcach. Piszący pod pseudonimem Tabennesi, co jest nawiązaniem do miejsca osiedlenia mnichów św. Pachomiusza, wedle którego Reguły: “I w ogóle w klasztorze nie będzie nikogo, który by nie umiał czytać i nie znał na pamięć bodaj części Pism Świętych, a co najmniej Nowego Testamentu i Psałterza (Przykazania 140)”.

ks. Paweł Pruszyński SAC — pallotyn, wikariusz, obecnie mieszka i pracuje w pallotyńskiej parafii św. Wincentego Pallottiego w Rzymie.

s. Barbara Rzepka – mniszka i biblistka, należy do monastycznej wspólnoty Kamedułek we Włoszech i jest absolwentką Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Obecnie żyje w pustelni w Contra, niedaleko Camaldoli, w Toskanii. Swoją fascynację Pismem Świętym rozwija poprzez egzegezę tekstu biblijnego, wykłady z Pisma Świętego i języka hebrajskiego biblijnego oraz na drodze codziennego, monastycznego Lectio Divina.

ks. Kazimierz Stasiak SAC — pallotyn, rekolekcjonista, kierownik duchowy. Mieszka w domu SAC w Świętej Katarzynie k. Kielc. Prowadzi rekolekcje, weekendy i dni skupienia ze Słowem Bożym w rytmie Lectio Divina. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini i Krakowie prowadzonych przez Księży Salwatorianów oraz z Dziełem Biblijnym w Archidiecezji Poznańskiej. Autor publikacji: “Imiona Jezusa w Ewangelii św. Jana”, “W Janowej szkole znaków”, współautor książki „Medytacje Świętego Józefa nad Tajemnicami Życia”. Pomysłodawca i moderator strony jednoslowo.com.

ks. Wojciech Winek SAC — pallotyn, (bblacha450), pracuje w parafii św. Wojciecha w Ostrołęce, biolog i chemik, kapelan zakładu poprawczego, nauczyciel w technikum. Zafascynowany osobą i komentarzami Orygenesa.