Brać (αἴρω airō)

Wtedy Jezus powiedział uczniom Jego: Jeśli ktoś chce za Mną iść, niech się zaprze samego siebie i niech bierze krzyż swój i niech towarzyszy Mi. (Mt 16,24)

τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Branie krzyża nie jest tylko fizyczną czynnością. Znaczenie z greki podpowiada, że jest w tym pewna decyzja, by się zmierzyć, by zatrzymać przy sobie, wytrwać, podnieść to, co pozostawione. Każde ze znaczeń wskazuje na wzrost świadomości, na odpowiedzialność, na wewnętrzny proces dojrzewania, by wziąć swoje życie takie, jak dziś jest.

Wyruszenie w drogę z Jezusem jest konsekwencją tej decyzji. Ponadto Pan nie proponuje stagnacji, cierpiętnictwa, lecz pełnię życia w całej rozciągłości, od uniesienia w zachwycie po odkupiony ból zranionej miłości.

Komentarz