Zawziąć się (ἐνέχω enechō)

Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. (Mk 6,18n)

ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ ἠδύνατο.

ενειχεν – zawziąć się, można też przetłumaczyć: napierać, odczuwać niechęć, być urażanym, być złym.

Chciałbym podkreślić jedno ze znaczeń tego słowa, tj. napierać. Zawzięta Herodiada pomnożyła raz rozpoczęte zło. A wszystko mogło się potoczyć inaczej. Jednak ona “napierała” w swoim pędzie, po równi pochyłej, do przepaści.
Nie raz warto posłuchać głosu: Nie napieraj! Całą energię skieruj ku wytrwałości w dobrym.

Komentarz