Wybudować (οἰκοδομέω oikodomeō)

I Ja zaś tobie mówię, że ty jesteś Piotr, i na tej skale wybuduję Moją eklezję i bramy hadesu nie zmogą jej. (Mt 16,18)

κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

To cud, że na takiej kruchej, popękanej skale, Jezus buduje nadal swoją wspólnotę wezwanych do Ewangelii, do życia, do Eucharystii.

W słowie “wybuduję” (οἰκο-δομήσω) pojawia się jako część słowo dom “oikos”. Zatem i przy mojej pomocy Pan Jezus chce budować dom więzi, przyjęcia, zaufania, miłości wzajemnej.

Ma znaczenie zatem każdy prawdziwy gest, ma swoją wartość dobre słowo, gdyż jest budowaniem Domu Bożego.

Komentarz