Przyjmować (δέχομαι dechomai)

Przyjmujący was Mnie przyjmuje, i przyjmujący Mnie przyjmuje Posyłającego Mnie. (Mt 10,40)

Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.

Ojciec, Jezus, i my między Nimi. Prostota tego zdania polega na tym, że chodzi o wzajemne przyjęcie. Nie o prezenty, argumenty, nie o fasadę i poprawność, czy dyplomację, gdyż za tym wszystkim stoi jakiś interes. To jedno zdanie obejmuje całe bogactwo więzi danych nam w Osobach, w tym Kim są.

Pierwsze, co mam zrobić dziś, to przyjąć, zanim sam stanę się darem dla innych. Odkryć obdarowanie, którego sznureczek powiązań prowadzi aż do Ojca, który jest w Niebie.

Skończyły się najdłuższe dni.

Komentarz