Słowo (λόγος logos)

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret. (Łk 5,1)

ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ.

św. Łukasz opisując wydarzenie nad Genezaret, na określenie “słowo” używa dwóch różnych wyrazów.
Gdy tłum ciśnie się do Jezusa, aby słuchać Słowa (Logos) Bożego, Szymon i jego współpracownicy są zajęci tym, co robią na co dzień. Jednak to oni stają się otwarci na rhema (słowo, które jest w sposób Boski sprawcze) i wtedy Bóg dokonuje cudu w ich życiu. Jeśli mimo porażek pozwalam każdego dnia przenikać się Słowom Bożym, kwestią czasu jest usłyszenie tych, które mają moc.

Komentarz