Pan szabatu (κύριος τοῦ σαββάτου Kyrios tou sabbaton)

I dodał: Syn Człowieczy jest Panem szabatu. (Łk 6,5)

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Κύριός ἐστιν τοῦ σαßßάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Szabat upamiętnia stworzenie świata i wyjście Izraelitów z Egiptu. Jezus, Pan szabatu, mówi: Ja jestem tego Autorem. Do czwartego wieku chrześcijanie świętowali również szabat. Kiedy mocniej uświadomili, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest wyprowadzeniem człowieka z wszelkiej niewoli i stworzeniem go na nowo, świętują już tylko Niedzielę, Dzień Pański.

Komentarz