Pierwsze miejsca (πρωτοκλισία prōtoklisia)

Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. (Łk 14,7)

ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων πρὸς αὐτούς.

Słowo πρωτοκλισιας znaczy: pierwsze miejsca, ale też: pierwsze leżanki, bo jak wiemy, wtedy i w tamtej kulturze, przy uczcie u stołu można było wygodnie się rozłożyć. Życie przypomina nieustanny wyścig o jak najlepsze miejsce: w zawodach, w wyborach, w autobusie, w klasie, w rodzinie, w grupie, a nawet na cmentarzu. W rzeczywistości jednak najbardziej wartościowe jest ostatnie miejsce. Ono daje pewność, że po drodze do celu, do nikogo nie odwróciłem się plecami, i o nikim nie zapomniałem.

Komentarz