Eljasz (Ἠλίας ēlias)

Jezus odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. (Mt 17,11)

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα.

Eliasz – znaczy moim Bogiem jest Jahwe. Kiedy Bóg jest na swoim miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. To jest klucz do naprawy usterek i awarii występujących w człowieku. Historia Eliasza pokazuje, co się dzieje, kiedy Bogiem jest Jahwe. Następuje rozmnożenie mąki i oliwy u wdowy, wskrzeszenie syna wdowy z Sarepty, sprowadzenie ognia z nieba na Górze Karmel, realizują się dobre pomysły, rozdzielają się wody Jordanu, przekazywane są charyzmaty uczniowi Elizeuszowi, następuje tajemnicze odejście na ognistym rydwanie. A ostatecznie jego postawę podejmują najwięksi: Jan Chrzciciel i sam Jezus. Tak się wszystko naprawia. I my bądźmy Eliaszami, tymi, których Bogiem jest Pan.

Komentarz