Pojawić się (γίνομαι ginomai)

Stał się (pojawił) człowiek posłany przez Boga, imię jego Jan. (J 1,6)

Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

Prolog Ewangelii św. Jana jest “kodem genetycznym” całej Księgi. Pojawiają się tu tematy, które zostaną rozwinięte w narracji kolejnych rozdziałów. Skrywa ważną prawidłowość: tam, gdzie jest mowa o Słowie, tam pojawia się czasownik “być”, natomiast wszystko inne “staje się”. Słowo jest, a stworzenie staje się. Ciągle jest w możności rozwoju, jest zależne od stwórczej i miłującej Mocy Boga. Jan też się staje, rośnie, dojrzewa. Dochodzi do pełni jego radość, gdy słyszy śpiew Oblubieńca.

Była Światłość Prawdziwa.

Komentarz