Twój brat (ἀδελφός σου adelfos sou)

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. (Mt 18,15)

Jesteśmy we wspólnocie Jezusa. Nie ma między nami mistrzów (bo mamy jednego Mistrza), hierarchii (bo jeden drugiemu ma służyć). Jesteśmy dla siebie braćmi (i siostrami, oczywiście, XD). Strzeżmy się tego, żebyśmy nie byli “kwadratowi” – ciaśni w myśleniu o drugim.

Komentarz