Zamieszkała ziemia (οἰκουμένη oikumene)

Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię, gdyż moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. (Łk 21,26)

ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

Ostatni czas na świecie wydaje się być sprzyjający na różnego rodzaju wizje apokaliptyczne. Czytania mszalne też jakby nie ułatwiają patrzenia w przyszłość. Nie jest w końcu łatwo się pogodzić z tym, że to, co się tworzyło z wielkim trudem, nagle się rozpada. W sumie, to tak można ująć słowo οἰκουμένη, czyli dosłownie zamieszkała ziemia. Kiedy Łukasz pisze o ludzkiej obawie przed tym, co ma przyjść na ziemię, to sugeruje rozpad cywilizacji zbudowanej na kiepskim fundamencie. Także, aby móc z podniesioną głową oczekiwać odkupienia, dobrze jest oprzeć swoje życie na Chrystusie jako podstawie.

źródło:pixabay.com

Komentarz