Czytać (ἀναγινώσκω anaginōskō)

On zaś powiedział im: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy głodował i ci z nim. (Mt 12,3)

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετʼ αὐτοῦ.

Czasownik wskazuje na umiejętność czytania, odczytywania Prawa, w taki sposób, że przynosi rozeznanie. Daje możliwość pogłębionej refleksji. Owszem, można czytać sprawnie, szybko, ale bez przetwarzania treści. To tak, jakby jeść łapczywie chleb, bez smakowania, bez wdzięczności, bez zastanowienia.

Czytajcie powoli i jeszcze raz, i jeszcze raz, aż Słowo zacznie karmić, aż doprowadzi do Szabatu, do wytchnienia, do Eucharystii.

Wtedy jedno słowo wystarczy na pokarm.

Jedno ziarno stokrotne.

Komentarz