Przechodzić (παρέρχομαι parerchomai)

Oznajmili zaś mu, że Jezus Nazarejczyk przechodzi. (Łk 18,37)

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.

Każdego dnia Jezus z Nazaretu, odkąd stamtąd wyszedł, ciągle i niestrudzenie przechodzi przez obszary mojego niewidomego świata, przez uwięzienie w zafałszowanych murach żebractwa o uwagę i miłość. Słyszę Jego kroki, spokojne, zdecydowane. Zatrzymuje się na chwilę, by otworzyć mi oczy. Mogę iść razem z Nim, chwalić Boga.

Obok Anioł Stróż w swojej pokorze się nie ujawnia…

Komentarz