Filakterie (φυλακτήριον fylaktērion)

Wszystkie zaś dzieła ich czynią dla pokazu przed ludźmi, poszerzają bowiem filakterie ich i wydłużają frędzle. (Mt 23,5)

πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις· πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα.

Filakterie to małe pudełeczka noszone na czołach, w których Żydzi umieszczali fragmenty Tory, np. Pwt 6,4-9. (Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym…). Słowo miało skupiać uwagę i działanie tak, aby były zorientowane na chwałę Bożą. Tymczasem rozszerzanie filakterii miało podkreślać, że uczeni w Piśmie i faryzeusze należą do wyższej klasy, kasty, która ma w zwyczaju pouczać innych. Potrzeba jednak rozszerzyć serce na miłosierdzie i współczucie wobec tych, którzy potykają się i są obciążeni. W konsekwencji stać się sługą jednocześnie nosząc w sobie i strzec Słowo Boże.

http://www.pexels.com

Filakterie (zdjęcie autorstwa User:Black Stripe, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31995292)

Komentarz