Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Łaskawość (חֶסֶד ḥeseḏ)

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. (Ps 145,8)

חַנּ֣וּן וְרַח֣וּם יְהוָ֑ה אֶ֥רֶךְ אַ֝פַּ֗יִם וּגְדָל־חָֽסֶד׃

Miserator et misericors Dominus, longanimis et multae misericordiae.

Łaskawość (חֶסֶד ḥeseḏ), to rzeczownik, który w Biblii hebrajskiej występuje zwykle w liczbie pojedynczej i znaczy miłość, miłosierdzie, łaskawość, dobroć, solidarność, wdzięk. Występuje on w Psalmie responsoryjnym (Ps 145) dzisiejszych czytań w towarzystwie takich określeń jak: łagodność, miłosierdzie, być niegniewnym, itd. Niektórzy znawcy podkreślają, że chodzi w nim o coś, co odnosi się do relacji międzyludzkich, w których wywiera on pewien efekt. Relacja ta może dotyczyć kręgu rodzinnego, przyjacielskiego lub odnosić się do stosunków pomiędzy panującym i jego poddanym, a także pomiędzy człowiekiem i Bogiem.

Rzeczownik ḥeseḏ wyraża pozytywne stosunki pomiędzy tymi dwiema stronami relacji, które mogły zaistnieć dzięki hojnej dyspozycyjności, czyli dzięki konkretnym działaniom każdej ze stron w stosunku do siebie. W tłumaczeniu חֶסֶד (ḥeseḏ) na język polski nie wystarczy powiedzieć miłość, ale potrzeba przymiotnika, aby wskazać o jaką miłość chodzi: חֶסֶד (ḥeseḏ) wskazuje na miłość hojną, wierną, solidarną i miłosierną. W wielu tekstach, w których przedmiotem jest hojna miłość Boga, termin ten występuje w sposób analogiczny podkreślając charakter konkretny miłości Boga, to znaczy konkretnego działania. Bóg gotowy jest do działania na rzecz człowieka i w tym objawia się Jego hojna miłość do niego.

Tak jak w dzisiejszej Ewangelii, Jezus wychodzi naprzeciw pragnieniu Zacheusza, aby Go zobaczyć, co więcej, nie ogranicza się tylko do tego, ale prosi go o gościnę w jego domu. Wystarczy małe otwarcie na hojność Boga, a On spełnia w obfitości nasze pragnienia. Owocem zaś Jego hojnego działania, czyli Jego łaskawości, jest zbawienie, czyli pełnia życia, ponieważ Bóg jest „Władcą miłującym życie” (Mdr 11,26). Bóg, przed którym „cały świat jest jak kropla rosy”, jest nie tylko „bardzo hojny w miłości” וּגְדָל־חָֽסֶד ûgeḏolḥāˉseḏ (Ps 145,26), ale też wszechmocny w miłości, jak mówi Księga Mądrości: „Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili” (Mdr 11,23).

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d