Dom (‎בַּיִת‎ báyit)

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. (Mt 7,25)

Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.

et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti et inruerunt in domum illam et non cecidit fundata enim erat super petram.

Bóg daje swoje Słowo bezwzględnie. Słowo בַּיִת‎ (báyit) znaczy w języku hebrajskim dom. Sama zaś litera ב‎ (bet) ma również takie znaczenie symboliczne. Dzisiaj Bóg zaprasza nas do osadzenia Jego słowa na pewnym gruncie. Współtworzenie świata z Bogiem w końcu zobowiązuje:
בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃”
(Bereszit bara Elohim et-haszamajim weet haarec) /Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię/ Rdz 1,1.

http://www.pixabay.pl

Komentarz