Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Kłaść (ἐπιτίθημι epitithēmi)

… węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. Mk 16, 18

[καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν.

serpentes tollent: et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit: super ægros manus imponent, et bene habebunt.

Po nałożeniu rąk Paweł przejrzał. Przez nałożenie rąk dokonuje się przekazanie darów duchowych, uzdrowienie, błogosławieństwo. Ten gest jest decydujący dla zbawienia, bo przecież dokonuje się we chrzcie.

Komentarz

%d