Czytać (ἀναγινώσκω anaginōskō)

On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (Mt 19,4)

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς;

W oryginale άνέγνωτε – odczytaliście; άναγινώσκω – rozróżnić pomiędzy, rozpoznać, wiedzieć dokładnie, uznać, czytać.

Bierzesz do ręki Pismo Święte. Czytasz Je…

Czy rozpoznajesz w nim Słowo Boże? Czy rozróżniasz pomiędzy tym, co Bóg chce Ci powiedzieć, a tym, co sam chcesz usłyszeć? Może nie szukasz w tekście Boga. Może szukasz pretekstu, żeby skupić się na sobie. Żeby Słowo udowodniło, że wiesz najlepiej.

Czy rzeczywiście czytasz Słowo Boże? Czy pozwalasz Słowu czytać Ciebie? Twoje życie?

Komentarz