Napełniona Łaską (κεχαριτωμένη kerachitomene)

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. (Łk 1,28)

καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν χαῖρε κεχαριτωμένη ὁ κύριος μετὰ σοῦ.

et ingressus angelus ad eam dixit have gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus.

Anioł Gabriel stał się “lustrem”, w którym Maryja mogła zobaczyć siebie. Zobaczyć siebie oczami Ojca. Jej oczy nigdy nie podążały za iluzją. W tym spotkaniu usłyszała, że jest cała utkana z radości Aniołów w Niebie. W Niej najpełniej objawił Bóg sekret miłosierdzia uprzedającego.

Są też i we mnie obszary ocalone takim miłosierdziem, które nie pozwoliło mi upaść. Wielbi dusza moja Pana…

Jedna uwaga do wpisu “Napełniona Łaską (κεχαριτωμένη kerachitomene)

 1. Zamiast komentarza:
  POZDROWIENIE BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY
  Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
  święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
  która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
  i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
  Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym
  Synem swoim i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
  w Tobie była i jest
  wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
  Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
  Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
  Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
  Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
  Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
  Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
  I wy wszystkie święte cnoty,
  które Duch Święty
  swą łaską i oświeceniem
  wlewa w serca wiernych,
  abyście z niewiernych
  uczyniły wiernych Bogu.
  /Św. Franciszek z Asyżu/

Komentarz