Miłować (ἀγαπάω agapaō)

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (Mt 22,37)

ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

Będziesz kochał, a nie będziesz się bał – miłość jest większa niż strach. On cechuje niewolników, miłość – dzieci. Strach powiązany jest z przymusem, miłość z wolnością.

Bóg nie pragnie, żeby ludzie bali się Go, jak niewolnik pana. Chce natomiast, żeby człowiek kochał Go, jak dziecko Ojca.

Komentarz