Pośrodku (μέσος mesos)

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek! (Mk 3,3)

καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι ἔγειρε εἰς τὸ μέσον.

Tradycja kapłańska (P) w Starym Testamencie podaje, że pośrodku obozu Izraela wędrującego przez pustynię był ustawiony namiot, w którym znajdowała się Arka Przymierza. Septuaginta w Kpł 16,16 stwierdza wręcz, że Namiot jest ustawiony pośrodku (meso) nieczystości Izraela, co podkreśla świętość Boga i grzeszność człowieka. Jezus, stawiając na środku (eis to meson) człowieka z uschłą ręką, ukazuje faryzeuszom i uczonym w Piśmie właściwe miejsce objawienia się Chwały Bożej. Może się zdarzyć, że Bóg zechce postawić na środku mego serca nie to, co jest chwalebne, ale wręcz przeciwnie – wstydliwe, by móc objawić Swoją moc. Zrozumiałym staje się wówczas stwierdzenie św. Ireneusza: chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni.

Komentarz