Coś więcej (πολύς polys)

Królowa z południa powstanie na sąd nad ludźmi tego rodu i osądzi ich, gdyż przybyła z granic ziemi słuchać mądrości Salomona i oto więcej od Salomona tu. (Łk 11,31)

βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

Piękno jest urzekające, a dobro i mądrość pociągają. Po krańce ziemi sięgała mądrość Salomona, o którą modlił się nie dla siebie.

Nie trzeba dziś iść na kraniec ziemi, bo oto tu, przed tobą i w tobie jest mądrość Słowa.

Spoglądam na południe z Trzech Koron i krańce ziemi w pięknie dane są jak na dłoni. Piękno i moc Słowa dane mi są w sercu.

Pieniny urządzają festiwal kolorów

Komentarz