Sąd (κρίσις krisis)

Ale biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sąd i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. (Łk 11,42)

ἀλλὰ οὐαὶ ὑµῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσµον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα µὴ παρεῖναι.

św. Jan od Krzyża napisał, że pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Można być świętym i nieskalanym tylko w miłości. Moja miłość jest oczyszczana przez Miłość większą.

Komentarz